Vợt Cầu Lông

AMG 63 AMG 63

AMG 63

Mã: AMG 63

2,600,000 VNĐ

AMG 61 Red AMG 61 Red

AMG 61 Red

Mã: AMG 61 Red

1,530,000 VNĐ

AMG 61 Black AMG 61 Black

AMG 61 Black

Mã: AMG 61 Black

1,530,000 VNĐ

Ti Dream Ti Dream

Ti Dream

Mã: Ti Dream

2,500,000 VNĐ

ABS Power 950 ABS Power 950

ABS Power 950

Mã: ABS 950

2,500,000 VNĐ

Sabre 18 Sabre 18

Sabre 18

Mã: Sabre 18

1,800,000 VNĐ

Vortex 70 Vortex 70

Vortex 70

Mã: Vortex 70

1,380,000 VNĐ

PLATINUM 510 PLATINUM 510

PLATINUM 510

Mã: PLATINUM 510

1,950,000 VNĐ

S.D.S 500 S.D.S 500

S.D.S 500

Mã: S.D.S 500

1,500,000 VNĐ

NANO 6600  NANO 6600

NANO 6600

Mã: NANO 6600

1,340,000 VNĐ

TGR 900 TGR 900

TGR 900

Mã: TGR 900

1,150,000 VNĐ

ABS Power 880 ABS Power 880

ABS Power 880

Mã: ABS 880

2,300,000 VNĐ

Sweetspot 1000 Sweetspot 1000

Sweetspot 1000

Mã: Sweetspot 1000

1,320,000 VNĐ

Platinum 280 yellow Platinum 280 yellow

Platinum 280 yellow

Mã: Platinum 280 yellow

1,080,000 VNĐ

Stroke 700 Stroke 700

Stroke 700

Mã: Stroke 700

700,000 VNĐ

S.D.S 300 S.D.S 300

S.D.S 300

Mã: S.D.S 300

1,080,000 VNĐ

PLATINUM 110   PLATINUM 110

PLATINUM 110

Mã: PLATINUM 110

1,860,000 VNĐ

Focus 300 Orange Focus 300 Orange

Focus 300 Orange

Mã: Focus 300 Orange

960,000 VNĐ

Stroke 318 Stroke 318

Stroke 318

Mã: Stroke 318

925,000 VNĐ

Vortex 80 Vortex 80

Vortex 80

Mã: Vortex 80

1,600,000 VNĐ

Titanium 12 Titanium 12

Titanium 12

Mã: Titanium 12

1,860,000 VNĐ

TGR-F 1500 TGR-F 1500

TGR-F 1500

Mã: TGR-F 1500

1,480,000 VNĐ

Vortex 90 Green Vortex 90 Green

Vortex 90 Green

Mã: Vortex 90 xanh lá

1,600,000 VNĐ

Sweespot 3000 Sweespot 3000

Sweespot 3000

Mã: Sweespot 3000

1,510,000 VNĐ

Impact 8000 green Impact 8000 green

Impact 8000 green

Mã: Impact 8000 green

1,700,000 VNĐ

Stroke 319 Stroke 319

Stroke 319

Mã: Stroke 319

895,000 VNĐ

SWEETSPOT 900  SWEETSPOT 900

SWEETSPOT 900

Mã: SWEETSPOT 900

1,090,000 VNĐ

TGR-F 1100 Orange TGR-F 1100 Orange

TGR-F 1100 Orange

Mã: TGR-F 1100 Orange

1,260,000 VNĐ

ABS Power 1000    ABS Power 1000

ABS Power 1000

Mã: ABS 1000

2,950,000 VNĐ

S.D.S 100 S.D.S 100

S.D.S 100

Mã: S.D.S 100

1,460,000 VNĐ

SABRE 50   SABRE 50

SABRE 50

Mã: SABRE 50

1,680,000 VNĐ

ABS Power 120Ti ABS Power 120Ti

ABS Power 120Ti

Mã: ABS 120Ti

2,300,000 VNĐ

Wings 2 Wings 2

Wings 2

Mã: Wings 2

930,000 VNĐ

SABRE 30  SABRE 30

SABRE 30

Mã: SABRE 30

1,590,000 VNĐ

S.D.S 250 S.D.S 250

S.D.S 250

Mã: S.D.S 250

1,050,000 VNĐ

TITANIUM RHYTHM TITANIUM RHYTHM

TITANIUM RHYTHM

Mã: TITANIUM RHYTHM

1,310,000 VNĐ

Platinum 610 Platinum 610

Platinum 610

Mã: Platinum 610

1,980,000 VNĐ

Stroke 333 Stroke 333

Stroke 333

Mã: Stroke 333

985,000 VNĐ

S.D.S 200 S.D.S 200

S.D.S 200

Mã: S.D.S 200

980,000 VNĐ

Focus 100 Focus 100

Focus 100

Mã: Focus 100

1,030,000 VNĐ

Focus 300 green Focus 300 green

Focus 300 green

Mã: Focus 300 green

960,000 VNĐ

Sweetspot 800 Sweetspot 800

Sweetspot 800

Mã: Sweetspot 800

955,000 VNĐ

Impact 8500 Impact 8500

Impact 8500

Mã: Impact 8500

3,990,000 VNĐ

Sweetspot 2000 Sweetspot 2000

Sweetspot 2000

Mã: Sweetspot 2000

1,300,000 VNĐ

TGR-F 1100 yellow TGR-F 1100 yellow

TGR-F 1100 yellow

Mã: TGR-F 1100 yellow

1,260,000 VNĐ

Sweetspot 5000 Sweetspot 5000

Sweetspot 5000

Mã: Sweetspot 5000

1,820,000 VNĐ

Power Ace 99 Power Ace 99

Power Ace 99

Mã: Power Ace 99

1,112,000 VNĐ

ABS Power 1500 ABS Power 1500

ABS Power 1500

Mã: ABS 1500

3,600,000 VNĐ

Titanium 8 Titanium 8

Titanium 8

Mã: Titanium 8

1,680,000 VNĐ

Impact 8100 Impact 8100

Impact 8100

Mã: Impact 8100

2,360,000 VNĐ

Sabre 10 Sabre 10

Sabre 10

Mã: Sabre 10

1,500,000 VNĐ

Sweetspot 950 Sweetspot 950

Sweetspot 950

Mã: Sweetspot 950

1,250,000 VNĐ

Sweetspot 850 Sweetspot 850

Sweetspot 850

Mã: Sweetspot 850

950,000 VNĐ

Sabre 28 Sabre 28

Sabre 28

Mã: Sabre 28

2,000,000 VNĐ

Wings 1 Wings 1

Wings 1

Mã: WINGS 1

890,000 VNĐ

Sniper 22 Sniper 22

Sniper 22

Mã: SNIPER 22

890,000 VNĐ

Proace Nano 9000 Proace Nano 9000

Proace Nano 9000

Mã: NANO 9000

1,590,000 VNĐ

Stroke 316 Stroke 316

Stroke 316

Mã: Stroke 316

895,000 VNĐ

ABS Power 70 ABS Power 70

ABS Power 70

Mã: ABS Power 70

2,380,000 VNĐ

Bao vợt cầu lông

BAO VỢT 3 NGĂN BAO VỢT 3 NGĂN

BAO VỢT 3 NGĂN

Mã: PX 2017

680,000 VNĐ

bao vợt 1 ngăn bao vợt 1 ngăn

bao vợt 1 ngăn

Mã: PX 0215

150,000 VNĐ

bao vợt 1 ngăn bao vợt 1 ngăn

bao vợt 1 ngăn

Mã: PX 0212

150,000 VNĐ

bao vợt 2 ngăn bao vợt 2 ngăn

bao vợt 2 ngăn

Mã: PX 0211

1,280,000 VNĐ

BALO PROACE đỏ BALO PROACE đỏ

BALO PROACE đỏ

Mã: PBX 03

680,000 VNĐ

BALO PROACE BALO PROACE

BALO PROACE

Mã: PBX 02

680,000 VNĐ

Tư vấn tập luyện

Hướng dẫn khởi động và thả lỏng hồi phục cơ khi chơi cầu lông

Các nhóm cơ trên nên được kéo dãn khoảng 3-4 lần, mỗi lần 20-30 giây. Chú ý: Không nên kéo dãn cơ quá mức (đếm mức cảm thấy khó chịu) và luôn thở nhẹ nhàng khi vận động

Tin liên quan

Hướng dẫn khởi động và thả lỏng hồi phục cơ khi chơi cầu lông   1900 VIEWS

Kỹ thuật bước di chuyển khi chơi cầu lông   2444 VIEWS

Phương pháp tập luyện độ dẻo trong cầu lông   1463 VIEWS

Fanpage

Tin tức

CÔNG TY TNHH SX - TM XNK HẢI QUÝ