Chi tiết

Kỹ thuật giao cầu dài trong cầu lông

Kỷ thuật giao cầu dài

Kỹ thuật giao cầu có thể phân loại theo ít nhất là ba yếu tố sau:
- Tuỳ theo điểm rơi của trái cầu: giao cầu dài, giao cầu ngắn.
- Tuỳ theo đường đi của trái cầu: giao cầu cao, giao cầu thấp.
- Tuỳ vào cách cầm vợt  lúc giao cầu: giao cầu thuận tay, giao cầu trái tay.

Sự phối hợp của ba yếu tố trên đưa đến nhiều cách thức giao cầu khác nhau. Ở mức độ ... nghiệp dư, chúng ta sẽ xem xét hai cách giao cầu tuỳ theo điểm rơi của trái cầu: giao cầu dài và giao cầu ngắn.

Kỹ thuật giao cầu dài (long serve) là cách giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía sau lưng của đối thủ, càng sát về giới hạn cuối sân càng tốt.

Tuỳ theo trường hợp đánh đơn hay đánh đôi, điểm rơi hợp lệ của giao cầu dài (vùng INSIDE) sẽ có những mức giới hạn cuối sân khác nhau. Xem hình: 

Giới hạn giao cầu dài khi đánh đơn


Các tin khác